Mag u liječenju osteoartritisa naprave, Nove smjernice za fizičku aktivnost u oboljelih od dijabetesa - villeneuve-en-scene.com


mag u liječenju osteoartritisa naprave

Nove smjernice za fizičku aktivnost u oboljelih od dijabetesa Paula Bakalović, mag. Američka udruga za dijabetes preporučuje da osobe oboljele od dijabetesa svakih 30 minuta naprave pauzu od dugotrajnog sjedenja s ciljem poboljšanja razine glukoze u krvi.

mag u liječenju osteoartritisa naprave

Američka udruga za dijabetes American Diabetes Association objavila je nove smjernice za fizičku aktivnost i smanjenje ukupnog vremena koje osobe oboljele od dijabetesa provedu u sjedećem položaju. Najvažnija preporuka glasi da pri dugotrajnom sjedenju svakih pola sata valja napraviti pauzu, odnosno 3 ili mag u liječenju osteoartritisa naprave minuta izvoditi laganu fizičku aktivnost poput hodanja, istezanja nogu i ruku, s ciljem bolje kontrole razine šećera u krvi.

mag u liječenju osteoartritisa naprave

Naime, prolongirano sjedenje koje uključuje sjedenje zbog rada na računalu, sjedenje na sastanku ili prilikom gledanja televizije, ima negativan učinak na prevenciju odnosno kontrolu brojnih bolesti, uključujući šećernu bolest. Istraživanjima je dokazana poboljšana kontrola razine glukoze u krvi kada se dugotrajno sjedenje svakih 30 minuta prekine lakšom tjelesnom aktivnošću. Međutim, valja istaknuti da navedeno ne zamjenjuje redovitu tjelovježbu, odnosnu planiranu i strukturiranu fizičku aktivnost, koja predstavlja jednu od osnovnih nefarmakoloških mjera u liječenju dijabetesa.

mag u liječenju osteoartritisa naprave

Udruga preporučuje barem minuta fizičke aktivnosti tjedno, pri čemu ne bi smjela proći više od 2 dana za redom bez ikakve fizičke aktivnosti. Nadalje, starijim pacijentima valja savjetovati trening fleksibilnosti i ravnoteže, poput joge, barem dana u tjednu.

mag u liječenju osteoartritisa naprave

Osim za oboljele od dijabetesa tipa 1 i 2, u objavljenom dokumentu nalaze se i smjernice za fizičku aktivnost i vježbanje za oboljele od gestacijskog dijabetesa i predijabetesa, upute za fizičku aktivnost pacijenata s različitim komplikacijama dijabetesa te preporuke za unos ugljikohidrata prije vježbanja.