Witt liječenje osteoartritisa


Uz farmakološko liječenje, primjena različitih fizičkih agensa je temelj terapije. Fizikalna terapija u osteoartritisu je dio multimodalnog plana liječenja. Princip primjene fizikalne terapije određen je temeljem preporuka struke te znanstvene utemeljenosti fizikalne medicine, sukladno strukturnom oštećenju i problemu funkcije.

Sistematskim pregledom znanstvene literature i postupnika liječenjaidentificirani su terapijski postupci za koje postoje čvrsti dokazi učinkovitosti u kliničkim istraživanjima. Ključne riječi osteoartritis, fizikalna terapija, nefarmakološko liječenje Summary Physical therapy has an important role in treating rheumatic diseases; its goal is to reduced pain, swelling and to keep joints mobile.

Do you have a parasite in your body? This is how you will know ...

The properly manage osteoarthritis is nonpharmacological and pharmacological modalities. Physical therapy applied as a remedy for witt liječenje osteoartritisa is a part of multimodal therapy. The basis for physical therapy management is determined by the recommendation of the physical therapeutic science and evidence-based medicine.

When making a decision about application of different methods of treatment in physical therapy, it is important to correctly diagnose a structural transformation and functional problem. Systematic review of the scientific, evidence-based, international concensus recommendations for the management of the osteoarthritis published between and were identified high-quality evidence therapy practice that is efficient and effective in increasing movement capability function, and reduce pain, disability, medical intake and improved physical function for patients with osteoarthritis Keywords osteoarthritis, physical therapy, nonpharmacologic treatment Uvod Osteoartritis OA je najčešća vrsta artritisa.

To je klinički sindrom prezentiran zglobnom boli i različitim stupnjevima oštećenja funkcije te witt liječenje osteoartritisa kvalitetom života. To je proces aktivne razgradnje i reparacije hrskavice i subhondralne kosti potpomognuti sinovijalnom upalom.

OA definiramo i kao lokalnu leziju zglobne hrskavice, kombiniranu s hipertrofičnom reakcijom sklerozacija u subhondralnoj kosti, te stvaranjem nove kosti osteofiti na zglobnim marginama.

Upravljanje stresom i liječenje kiropraktike u El Pasu, TX

Ključnu ulogu rizičnih čimbenika u tom procesu igraju: mehanički stres, biokemijski i genetski čimbenici. Konstitucionalni čimbenici witt liječenje osteoartritisa, ženski spol, debljina, koštana gustoćai biomehaničko opterećenje ozljede, radno mjesto, rekreacija, smanjena mišićna snaga ili ligamentarna slabostpogoduju nastanku OA. Zoja Witt liječenje osteoartritisa Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop Mihanovićeva Zagreb 26 Reumatizam 2 2 Epidemiologija osteoartritisa Prevalenciju OA je teško utvrditi jer klinički simptomi kao bol i zakočenost ne moraju uvijek korespondirati sa strukturnim promjenama.

Jednako tako ona varira witt liječenje osteoartritisa spram definicije OA. Simptomatski OA nije strogo povezan s dobi, ali učestalost OA raste s dobi. Prevalencija witt liječenje osteoartritisa i simptomatskih promjena u osteoartritisu odraslih Table. Upravo to su i ključni terapijski ciljevi koji uključuju: edukaciju, savjete za samopomoć, terapijske vježbe, smanjenje prekomjerne tjelesne težine, ortoze i pasivne oblike fizikalne terapije 5.

Trošak liječenja

Zadnjih godina publiciran je niz međunarodnih preporuka i postupnika za liječenje osteoartritisa 6,7. Ovaj pregledni članak pokušat će izdvojiti znanstveno dokazane principe i preporuke koji iz njih proizlaze i koji trebaju biti odrednice liječenja osteoartritisa primjenom fizikalne terapije kao dijela nefarmakološkog i neinvazivnog liječenja.

Vježbe, manualna terapija i fizička aktivnost Vježbe Vježbe su široko rasprostranjena metoda liječenja OA za smanjenje bola i povećanje opsega pokreta. Fizička aktivnost uključuje brojne intervencije kao witt liječenje osteoartritisa su vožnja bicikla, hodanje,trčanje i mnoge druge.

Vježbe - ciljana medicinska gimnastika na podlozi ili u bazenu, općenito imaju povoljan učinak. Vježbe bol u zglobovima nakon uzimanja podlozi najbolje proučene vježbe jačanja mišića natkoljenicesmanjuju bol i poboljšaju psihofizičku sposobnost 10izdržljivost, balans i koordinaciju u OA koljena. Većina studija prati učinak vježbanja u OA koljena ili kukova ili nespecifične križobolje.

Dokazan je pozitivan učinak u onih s OA koljena, dok su podatci za kuk nedostatni. Spol igra značajnu ulogu u simptomatskoj i radiološkoj pojavnosti OA, pa je tako OA koljena češći u žena nego muškaraca radiološka pojavnost sličnadok je kuk češće zahvaćen u žena.

witt liječenje osteoartritisa karijes, i bol u zglobovima

Liječenje treba biti prilagođeno pojedinom bolesniku i zahvaćenom zglobu, a ocjenu učinka liječenja treba pratiti bolest specifičnim instrumentima za OA najčešće se koristi WOMAC Western Ontario and Mc- Masters Universities 8 i Lequesneov algofunkcijski upitnik 9zatim testom hoda, dok strukturna oštećenja mjerimo jačinom bola, opsegom pokreta zahvaćenog zgloba, mišićnom snagom.

Pritom valja obuhvatiti i socijalne aktivnosti, mogućnost obavljana svakodnevnih aktivnosti, posla witt liječenje osteoartritisa slobodnih aktivnosti te mogućnost samozbrinjavanja.

Tek uvidom u sve elemente i kompleksnim i multimodalnim liječenjem možemo govoriti o stvarnom učinku liječenja. Pozitivni učinci vježbi witt liječenje osteoartritisa su u smislu smanjenja boli i poboljšanja funkcije mišićne snage, opsega pokreta i ravnoteže. Pozitivni učinci witt witt liječenje osteoartritisa osteoartritisa gube vremenom mjeseci.

Nije se našao dugotrajan klinički značajan učinak nakon prestanka vježbanja, na bol i fizičku funkciju u bolesnika s OA koljena 10, U usporedbi dugotrajnog vježbanja u bolesnika u kojih je dobra suradljivost, a vježbanje nastavljaju i kod kuće, dokazan je dugotrajan pozitivan učinak vježbanja na bol i witt liječenje osteoartritisa, i bio je usporediv s učinkom uzimanja nesteroidnih protuupalnih lijekova ali bez nuspojava koji prate farmakološko liječenje 7, Prednost vježbanja i pozitivan učinak bio je veći u onih koji su reducirali prekomjernu tjelesnu težinu 11, Vježbe su uključivale aerobne vježbe na primjer hodanje, vožnja bicikla, plivanjevježbe jačanja, istezanja i snaženja, vježbe kod kuće, aerobne vježbe s opterećenjem.

Osteoartritis Pain Relief Lijekovi

Ne postoji opći konsenzus koji je od programa vježbanja optimalan za koje patološko stanje, a prema rezultatima vježbe snaženja smanjuju bol u kuku,a dobar 57 2 Reumatizam 3 Elektroterapije Elektroterapija i elektrofiziološki agensi uključuju kratkovalnu dijatermiju pulzirajuće elektromagnetsko poljeinterferentne struje, laser, transkutanu električnu nervnu stimulaciju TENSi ultrazvuk.

Sve one se koriste za smanjenje simptoma i znakova bolesti bol, bolna osjetljivost okidačkih točaka ili oteklina. Ovi modaliteti u tretirano tkivo dovode do fizičkih promjena koje su rezultat termičkih i netermičkih učinaka. UZV, laser i pulzirajuća elektromagnetska energija imaju čvrste dokaze za dobru kliničku učinkovitost na male zglobove npr.

witt liječenje osteoartritisa bol u koljenu oticanje nogu

Za ostale elektroterapije, koje najčešće imaju analgetski učinak,na žalost postoji vrlo mali broj visokokvalitetnih kliničkih studija o učincima u OA osim u vratobolji i križobolji.

Primjenom UZV povisuje se prag za bol i smanjuje percepcija bola. Terapijski UZV nije pokazao klinički značajnu prednost prema placebu ili drugim elektroterapijama u OA koljena i kuka 18, Ipak nisu sva istraživanja pokazala takav rezultat.

Related Content

Tako najnoviji sistematski pregledi u randomiziranim kontroliranim studijama daju prednost primjeni UZV na poboljšanje fizičke funkcije, mogućeg oporavka hrskavice i smanjenju bola u OA koljena Pozitivan učinak hidrokineziterapije nalazi se u OA kuka, koljena, iako su rezultati nekonzistentni 15, Sistematskim pregledom literature možemo zaključili da su vježbe temelj terapije u onih s OA, a pri odabiru moramo imati na umu: dob, komorbiditet, jačinu bola i nesposobnost.

Pozitivan klinički učinak dokazan je na bol, pokretljivost, smanjenu potrebu za lijekovima i poboljšanje fizičke funkcije u onih s OA koljena 11,12,13, Slične kvalitetne klinički pozitivne ili dugoročne učinke nije se našlo u OA šaka ili kukova Učinci ovise i o bolesnikovim potrebama, razumijevanju, motiviranosti i dostupnosti.

Tijekom vježbanja nije zabilježena nuspojava ili neželjeno zbivanje. Manualna terapija Većina studija prati učinke manualne terapije uz druge terapije na primjer uz vježbe 14,15, Hoeksma i sur. Manualna terapija uključuje tehnike istezanja skraćene muskulature oko zgloba kukmanualnu trakciju, manipulaciju i ona predstavlja važan witt liječenje osteoartritisa modalitet za specifične znakove i simptome primjenom specifičnih manualnih tehnika, poglavito u onih s OA kuka Witt witt liječenje osteoartritisa osteoartritisa Laser terapija se koristi za smanjenje boli u OA.

U usporedbi s placebom, laser ima bolji analgetski učinak u OA koljena ili temporomandibularnog zgloba 21, Ipak, nema čvrstih dokaza niti relevantne učinkovitosti primjene laser terapije na bol ili pokretljivost u OA bilo koje lokalizacije 7,19,20,21, Postoje dokazi o učinkovitosti lasera po akupunkturnim točkama koji reduciraju bol i oteklinu u OA Magnetoterapija Magnetoterapija pulzirajuća elektromagnetska energijakoristi se za smanjenje boli, poboljšanje fizičke funkcije i smanjenje zakočenosti u različitim stadijima bolesti u OA ima ograničeno dugotrajno učinkovito djelovanje.

U OA koljena, učinak traje oko 6 tjedana nakon terapije 25,26dok za kliničke učinke u OA šaka i kukova ima premalo visoko kvalitetnih kliničkih studija, pa su potrebna daljnja kvalitetna istraživanja da bismo definirali učinkovitost.

Opis klinike

U OA koljena primjena magnetoterapije dovela je do značajnog smanjenja boli, poboljšanja fizičke funkcije i brzine hoda 25, Učinak traje 2 do 4 tjedna 24i može se primijeniti u svim fazama bolesti uz minimum kontraindikacija. Među nefarmakološke modalitete najčešće se izdvaja edukacija, medicinska gimnastika i elektroakupunktura kao klinički dokazane u oslobađanju boli u bolesnika s OA bilo koje lokalizacije Načelno, krioterapija se preporuča za akutne ozljede ili stanja, a toplina za kronična.

Bolne, natečene vene u blizini površine kože. Potrebno je više dokaza kako bi se ocijenila učinkovitost arnike za ove namjene. Kako djeluje Arnica? Aktivne kemikalije u arnici mogu smanjiti oticanje, smanjiti bol i djelovati kao antibiotici.

Površinska ili dubinska metoda zagrijavanja ultrazvuk, kratkovalna dijater- 28 Reumatizam 2 4 Literatura 1. Arden N, Nevitt MC. Osteoarthritis epidemiology.

witt liječenje osteoartritisa bol u kuku u desnoj strani

Clinical assessment oft he osteoarthritis patients. The occurrence of osteoarthritis outside Europe.

witt liječenje osteoartritisa bolovi u zglobovima nakon antibiotika

Exercise and osteoarthritis: are we stopping too early? Nefarmakološko liječenje osteoartritisa.

Edta: upotreba, nuspojave, interakcije, doziranje i upozorenje - Vitamini - Dodaci -

Guideline development Group. Care and management of osteoartritis in adults; summary of NICE guidance. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage Feb;16 2 : Review. Primjena topline u kombinaciji s vježbama rezultira značajno većim smanjenjem boli Sve studije o termoterapiji u osteoartritisu daju umjerenu prednost primjeni hladnoće nego topline u OA koljena.

Postoje witt liječenje osteoartritisa i umjereni dokazi o smanjenju bola u OA drugih lokalizacija, iako mehanizam još uvijek nije potpuno jasan 27, Prednost primjene ja da je postupak jeftin, siguran i lako se primjenjuje kod kuće 27,28, Drugi postupci fizikalne terapije Nema dovoljno klinički relevantnih dokaza i metodoloških nedostataka o učinkovitosti masaže, trakcije, magnetskih traka ili drugih modaliteta nefarmakološkog liječenja za osteoartritis bilo koje lokalizacije.

Nepostojanjem dovoljno uvjerljivih dokaza za njihovu primjenu u liječenju bolnih stanja i oštećene funkcije nije moguće donijeti kvalitetne zaključke i potrebne witt liječenje osteoartritisa nove studije koje bi razjasnile koji postupak treba primijeniti.

Pregled informacija

Zaključak Današnji zahtjevi za kliničkom medicinom temeljenom na dokazima i dobroj kliničkoj praksi moraju usmjeriti terapiju prema specifičnim znakovima i simptomima bolesti sa specifičnim terapijskim modalitetima. Temeljem sistematskog pregleda znanstvene literature možemo zaključiti da optimalnu terapiju za OA treba prilagoditi osobi i zahvaćenom zglobu.

Optimalna je kombinacija nefarmakoloških i farmakoloških modaliteta. U nefarmakološke modalitete koji su pokazali čvrste dokaze o učinkovitosti ubrajaju se: edukacija i samopomoć, vježbanje uz redovitu telefonsku dostupnost terapeuta, aerobne vježbe snaženja i vježbe u vodi s otporom uz redukciju tjelesne težine u onih s prekomjernom težinom.