Bol u zglobovima nakon sjednice. Bolovi u ledima nakon transfera | smanjujukg


Čak i bol u zglobovima nakon sjednice s relativno blagim infekcijama mogu ostati s trajnim i ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Istraživači i kliničari još se nisu složili oko naziva ovih trajnih simptoma. Sada istraživači, grupe pacijenata i oni koji su pogođeni tim stanjem sve više uvode termin "dugi COVID".

bol u zglobovima u prstima

Callard spada u grupu istraživača koji su prošli kroz iskustvo dugog COVID-a - i koji su napisali blog za British Medical Journal, pozivajući istraživačke i medicinske zajednice da počnu koristiti izraz "dugi COVID", umjesto nekih alternativnih naziva. Autori bloga tvrde da riječi poput "post", "sindrom" i "hronično" delegitimišu patnju, a to ljudima otežava pristup potrebnoj njezi.

vodka oblog za bolove u zglobovima

Termin "dugi COVID" long COVID prvi put je u maju mjesecu na Twitteru kao hashtag koristila Elisa Perego kako bi opisala vlastito iskustvo višefaznog, cikličnog stanja koje se dužinom vremena i prema simptomima razlikovalo od dvofaznog puta o kojem se raspravljalo u ranim naučnim radovima, koji su se fokusirali na hospitalizaciju pacijenata. Embed Podijeli.

tijelo oticanje i bol u zglobovima